Гарантiйнi зобов'язання

Умови гарантії діють на території України. При виявленні несправностей під час гарантійного періоду споживач має право пред'являти вимоги, зазначені чинним законодавством про захист прав споживачів.

 

Виробник встановлює на виріб гарантійний строк 24 місяці повної гарантії із дати продажу покупцю. Протягом вказаного періоду споживач має право на безкоштовне технічне обслуговування товару, а саме: запчастини для ремонту, виїзд, діагностика і робота сервісного майстра – безкоштовно для покупця.

Термін служби складає 7 років від моменту виробництва.

 


Гарантійні зобов'язання поширюються на вироби, які використовуються тільки для особистих, сімейних, домашніх потреб, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю. На виріб не поширюється гарантія виробника у разі промислового використання, використання виробу в офісах, із підприємницькою метою, на підприємствах сфери обслуговування, місцях загального користування, громадського харчування і т.п.

Під час придбання/отримання товару простежте, щоб гарантійний документ був правильно заповнений, не мав виправлень і у ньому була наступна інформація:

  • – Дата продажу, підпис продавця, печатка організації торгівлі;
  • – Модель та серійний номер товару.

Зберігайте гарантійний документ, товарний/касовий чек протягом 24 місяців. Після закінчення гарантійного терміну виробника рекомендується звертатися до авторизованого сервісного центру для перевірки якості Вашого виробу не рідше одного разу на 3 (три) роки. Діагностика виробу оплачується покупцем за тарифами авторизованого сервісного центру.

У разі виявлення недоліків у виробі в період гарантійного терміну організація, яка здійснює ремонт (авторизований сервісний центр), приступає до їх усунення у найкоротший термін без необґрунтованих затримок. Гарантійний термін на замінені у гарантійний період комплектуючі та складові частини закінчується по завершенню гарантійного терміну на виріб у цілому.

У разі виклику фахівця для перевірки якості виробу, у результаті якої виявилася відсутність недоліків або було виявлено, що недоліки виникли внаслідок порушення правил транспортування, установки, експлуатації виробу, дій третіх осіб або обставин непереборної сили, діагностика виробу та транспортні витрати оплачуються споживачем за прейскурантом авторизованого сервісного центру. У разі відсутності споживача за вказаною адресою у момент приходу спеціаліста авторизованого сервісного центру у встановлений час, при повторному виклику стягується плата за виїзд фахівця по прейскуранту авторизованого сервісного центру.

Будь-які претензії стосовно якості виробу розглядаються тільки після перевірки виробу представником авторизованого сервісного центру.

 


Гарантія не поширюється на недоліки виробу, які виявлені у період гарантійного терміну, у разі їх виникнення після передачі виробу споживачу внаслідок порушення ним правил використання, транспортування або зберігання товару. Зокрема, при виявленні у виробі сторонніх предметів, тварин, гризунів, комах або слідів їх життєдіяльності, дій третіх осіб або дій непереборної сили, а також при нестабільності параметрів електричної мережі, газових і водних комунікацій. При використанні виробу не за призначенням гарантія виробника не надається. Виробник не несе відповідальності у разі недотримання правил підключення виробу або залучення до підключення технічно складних виробів сторонніх осіб, які не мають авторизації.

При підключенні виробу не користуйтеся подовжувачами, трійниками та перехідниками. Якщо виріб не використовується – закривайте кран подачі води/газу і відключайте виріб від електромережі.

Ремонт виробу повинен здійснюватися тільки авторизованими сервісними центрами (організаціями).

При виявленні несанкціонованого втручання гарантійні зобов'язання виробника припиняються.

Виріб повинен міститися у чистоті.

Гарантія виробника не поширюється на механічні ушкодження, що виникли в результаті транспортування або експлуатації виробу.

Гарантія виробника не поширюється на вироби зі знятими або зіпсованими табличками, що містять серійний номер виробу.

Гарантія виробника не поширюється на косметичні дефекти, які не впливають на справну роботу виробу, а також на витратні матеріали, такі як: освітлювальні лампи, фільтри і т.п.

Виробник не несе відповідальності за можливі збитки, завдані споживачу, фізичним/юридичним особам у разі недотримання ними вимог виробника, зазначених у даному розділі та інструкції з експлуатації.